Østre Tveite gård er en arena for mestring, læring, utvikling og trivsel.
Vi er godkjent som "inn på tunet" tilbyder og er Aust-Agders første 4H gård.