ARBEIDSTRENING

Her på gården kan vi tilby grønt arbeid til voksne og ungdommer som har behov for arbeidstrening, rehabilitering og avklaring av muligheter.


Noen ganger trenger man trening og mestring for å komme seg tilbake i arbeid. Vi kan tilby en praktisk og variert arbeidstrening. Arbeid som gir bedre fysisk helse og personlig utvikling gjennom kontakt med dyr og natur.

Hos oss får dere varierte arbeidsoppgaver som:

  • Pass og stell av dyr

  • Fjøsarbeid

  • Vedhogst og vedhugging

  • Planting og såing

  • Vedlikehold

Tjenesten er et lavterskeltilbud rettet mot både ungdom og voksne. Økt selvtillit gjennom mestring er  noe vi har tro på, og målsetningen er å få deltakerne tilbake i arbeidslivet.

Gårdsrelatert arbeid har lang tradisjon, både i Norge og i andre land med tanke på å rehabilitere mennesker som ellers faller utenom arbeidsmarkedet på grunn av psykiske og fysiske utfordringer eller redusert arbeidsevne. Varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og bonde, faste rutiner, sosialt fellesskap og følelsen av å høre til, er viktig for helse og trivsel. Dette er ting vi kan tilby.

Kontakt: aase.hoersdal@innpatunet.no

 

Arbeid_IPT_03.jpg
Arbeid_IPT_01.jpg